Class of 2020

Gepubliceerd op 31 augustus 2020 om 21:28

Rotterdam, 19 augustus 2020

 

 

 

Betreft: Class of 2020

 

 

Class of 2020

 

Terwijl ik bezig was met mijn nieuwe collectie vroeg ik me af, wat ik naast mijn kleding nog meer zou kunnen doen. Bij mij ontstond toen het idee om iets terug te doen voor de community/cultuur met als doelgroep jongeren. 

 

Ik ben blij met de kans die ik heb gekregen (en gegrepen) om te ontdekken wat bij me past. Jammer genoeg is dat niet vanzelf sprekend bij velen. Ik zie veel jongeren van mijn leeftijd die vastlopen op school en/of niet weten wat ze willen met hun leven. Sommige weten dit wel maar hebben niet de juiste netwerken of middelen om dit te realiseren. 

 

Class of 2020 is ontstaan vanuit de behoefte om iets terug te doen voor de maatschappij. Het doel is om jongeren te activeren, motiveren en te stimuleren door middel van een event en workshops, waarbij deze jongeren een ontmoeting kunnen hebben met rolmodellen, waaronder artiesten, designers, sprekers die al op de goede weg zijn of hun doel in het leven al hebben bereikt. Met het idee Class of 2020 wil ik een brug slaan naar deze doelgroep. Met dit event wil ik verschillende artiesten/ sprekers uitnodigen om te vertellen hoe zij hun doel hebben bereikt of op de goede weg zijn gekomen. Door mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om de juiste mensen om je heen te hebben die je stimuleren en motiveren om je doel of droom te verwezenlijken.

 

Datum event 

 

30 augustus 2020

 

ENG:

While I was working on my new collection I was thinking, what else I could do besides my clothes. I wanted  to give something back to the community / culture with young people as a target group.

I am happy with the opportunity I have been given (and took) to discover what my passion really is about. Unfortunately, that is not for many. I see many young people my age who get stuck in school and / or don't know what they do  with their lives. Some may know this but do not have the right networks or resources to make this happen.

Class of 2020 arose from the need to give something back to society. The main goal is to activate, motivate and stimulate young people through an event and workshops, where these young people can meet with role models, including artists, designers, speakers who are already on the right way or already know  their purpose in life. With the idea of ​​Class of 2020 I want to build a bridge to this target group. With this event I want to invite different artists / speakers to tell how they achieved their goal or got on the right track. Through my own experience I know how important it is to have the right people around you who stimulate and motivate you to achieve your goal or dream.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.